Akadálymentes verzió

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
További események

Hasznos linkek: 
NYERTES PÁLYÁZATOK:

 

 

  

            
                        Utolsó módosítás: 2022. július 26. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
                                                                   + mellékletek
2/2023 (II.10.)
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről
                                                                   + mellékletek
12/2022. (V. 20.)
A Polgármesteri Hivatalban 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
3/2022. (II. 11.)
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
                                                                   + mellékletek
2/2022 (II. 11)

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

                                                                   + mellékletek

10/2021 (V.28)

A bölcsődei gondozási díjakról és a bölcsődében alkalmazandó étkezés térítési díjakról

6/2021 (III.3.)
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése 4/2021. (II. 16.)
Az önkormányzati tulajdonú telkek értékesítéséről  17/2020. (IX. 16.) 
2019. évi költségvetés teljesítéséről  14/2020 (VII. 17.)
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról   6/2020. (III. 17.)
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről + melléklet  3/2020. (II. 14.)
Szervezeti és Működési Szabályzat  16/2019 (XII.18.)
A mezei őrszolgálatról   + melléklet  13/2019 (XI.25.)
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  2/2018.(II.12.)
+ Melléklet
A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem szabályairól
+1. melléklet kérelem nyomtatvány 

 19/2017.(XII.20.)
 Településkép Védelméről  16/2017.(IX.20.)
A Napközioothonos konyha étkezési térítés díjainak megállapításáról  12/2017.(IX.18.)
Az önkormányzat tulajdonában álló vízközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről  11/2017.(IX.18.)
A hivatali helységen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól  9/2017.(VI.09.)
A településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól  6/2017.(V.16.)
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről  - melléklet  16/2016.(X20.)
A magánszemélyek kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaípétések költségviseléséről  9/2016.(V17.)
Az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól  5/2016.(II.15.)
Az újszülött gyermekek támogatásáról
+Melléklet
 16/2015.(XII.14.)
Közterületi térfigyelő rendszerről  20/2014.(IX.17.)
Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megalapításáról  18/2014.(X.27.)
A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól  13/2014.(IX.15.)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról  1/2014.(I.20.)
Közösségi együttélés alapvető szabályairól  17/2013.(IX.19.)
Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelöberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól  22/2012.(X.24.)
A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról 19/2012.(IX.8.)
Helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról  22/2011.(IX.20.)
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról  10/2011.(IV.18.)
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terve 
23/2009. (XI. 24.)

TÉRKÉPEK       BELTERÜLET
                      KÜLTERÜLET

Tervlapok:     4-5 sz. tervlap

                        6. sz. tervlap

                        9. sz. tervlap
                      10. melléklet
  Piaci árusítóhely működési rendje  15/2008.(VI.19.)
A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 10/2007.(VIII.15.)
A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól 9/2007.(VIII.13.)
Helyi kitüntető díj 16/2005.(VI.13.)
Díszpolgári cím adományozása
 Helyi adósrendelet   27/2004.(XII.13.)

  A helyi vízgazdálkodási hatóság jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességek

 18/2004.(X.01.)
 Állattartási rendelet  15/2003.(VII.08.)
Sportrendelet  5/2002.(III.12.)
Önkormányzati jelképek használata  32/2001.(XII.13.)
Önkormányzati és szolgálati lakások lakbérei  28/2001.(XII.13.)
 Környezetvédelmi rendelet  9/2001.(V.14.)
 OBO Bettermann Ipari park szabályozási terve  24/2000.(X.16.)
 Temetőkről és a temetkezési tevékenységről  21/2000.(VI.15.)
 Beleznay kastély és tér helyi védelme alá helyezése  17/2000.(IV.13.)
 A milecentenárium évében Posztumusz Díszpolgári Cím adományozása  26/1996.(X.17.) 
Közterületi használati rendelet  22/1996.(X.10.)